Il testo della mietitura

(anonimo)

(Ricerca testo a cura di Pasquale Vaccaro)

 

 

 Buanu patrune e bona massaria
‘ssa massaria tua piglia li centu


Quannu Dragone trasiud’a ‘ra Sila,
tutti li metituri spaventaru,
‘ca ‘ppe mantera avia na vitellina
e ‘ppe vrazzale ‘nu cane arraggiatu.


“Chin’è ‘ru capurale de ‘sta squatra?”.
“’U capurale sud’io” dissa Dragone.


Ma tu patrune nun l’hai fhatta bona
‘ca ‘a meglia fauce l’hai misa a ligare.


Macchì c’è curpa 'a povera ligante
circa jinostre e nun ne po’ avire


Ohi metituri, ‘ccu ‘sta fauce nova
ogne fauciata vintiniove fila!.


Patrune, si vò metare lu granu,
vatinne a Lizzarò, va piglia vinu;
ca ccuru vinu se meta ru granu
ccu l’acqua nun ne macina mulinu.


Mo’ chi simu arrivati a ru’ timpune
piglia la vummuliddha mu vivimu.


Ohi! Cchi patrune chi ‘ngagliammi aguannu,
pocu fatiga e troppu manciacuagnu;
‘c'a spisa nni la porta ccu ru’ carru
e ‘u vinu nni lu porta ccu ‘ru cuarnu.


Avia giratu tutte le marine
m’era rimasta la Basilicata.
Avia giratu puru la muntagna
ma ‘a fine mia ha fazzu a ‘sta campagna.


(Strofette di intermezzo)
Tiresedha de’ lu timpune
si vo’ ciciari tiratinne
nun me fhare ssu cala cala.


A 'ru liattu de Mariarosa
bellu dormare chi 'cce sta;
te fha passare ‘a site e ru suannu
a ru capurale la ‘mpamita.
E 'na monaca e 'na cattiva
'na cattiva e 'na monaca.

 

E vìani, Tiresa, viani
mo' chi màmmata nun c'è;
'ca, si vìani a 'ra vigna mia
ti la dugnu 'na piannulara
ti la dugnu de' marvascìa
e 'nu citrulu a 'ru capurale.


Vitti ‘na donna cogliare cerasa
ccu nu panaru chinu e n’atru mianzu
vitti ‘na donna cogliare finuacchi
ccu nu curtiaddhu apiartu e n’atru chiusu.


Donne chi aviti ste finestre vascie
faciti n’modo mu vi l’è chiuditi
ca c’è vitti nu monacu acchianare
male de pesta cumu arrampicava.

 

© Sanmangomia.it - Webmaster: Pasquale Vaccaro