Canzune all'arietta
 1. 01 Dde jiu Chiddh'omertÓ.html
 2. 02 Aquila chi nascisti ..
 3. 03 Viagnu a cantare
 4. 04 Juriddhu russu
 5. 05 Mazzu de rose
 6. 06 Tiagnu tri rrose
 7. 07 Capiddhi ricci e biondi
 8. 08 Aquila virgantina
 9. 09 Facce de' cimice
 10. 10 Carciru fhunnu
 11. 11 Fhatte i fhatti tue
 12. 12 Fhinestra vascia
 13. 13 Gigliu jiancu
 14. 14 A chiste parte
 15. 15 Guardatilu guardatilu
 16. 16 Intra a rizza mia
 17. 17 Affaccia a 'sta finestra
 18. 18Amame beddha mia
 19. 19 Luna mia deddha
 20. 20 Era bbenutu
 21. 21 Piarzicu spartutu
 22. 22 Facciuddha de licerta
 23. 23 Tocchi tocchi chin'Ŕ?
 24. 24 Nascivi piciriddhu
 25. 25 Stasire minne vaju
 26. 26 L'aiu risorvuta
 27. 27 Tacia gioiuzza mia
 28. 28 Ohi! giuvaneddha
 29. 29 Donna ccu ssi capiddhi
 30. 30 Sta figlia de massaru
 31. 31 Jiannu caminannu
 32. 32 Vue siti due sorelle
 33. 33 Rosa de primavera

 

Prossimamente ..... altre